29 października 2016 r. w Klubie Polskim przy 73 Norton Street odbyły się warsztaty dla rodziców i nauczycieli dzieci dwujęzycznych. Warsztaty były prowadzone przez dr hab. Roberta Dębskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestniczyło w nich ponad 50 osób. Program warsztatów obejmował następujące zagadnienia:
 

MODUŁ PSYCHOLOGICZNO-LOGOPEDYCZNY

 • Dwujęzyczność a rozwój poznawczy i językowy dziecka.
 • Korzyści i wyzwania wynikające z dwujęzyczności.
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy i języka.

 

MODUŁ INTERKULTUROWY

 • Język polski w Australii – perspektywy i zagrożenia.
 • Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów dwujęzycznych.
 • Rodzinna polityka językowa w warunkach emigracyjnych.
 • Nauczanie języka polskiego w szkolnictwie publicznym w USA.

MODUŁ DYDAKTYCZNY

 • Wczesna nauka czytania jako sposób stymulacji umiejętności językowych dziecka.
 • Metody rozwijania świadomości fonologicznej dzieci i nauka czytania przez zabawę.
 • Nauka techniki czytania vs trening czytelniczy i czytanie ze zrozumieniem.
 • Adaptacja tekstów literackich do potrzeb dzieci dwujęzycznych i czytanie poziomowe.

 

OPINIE UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW:

Bardzo mądry pomysł – dziękuję uprzejmie i mam nadzieję, że będzie ich więcej.

Takie spotkania dają nadzieję, że język polski przetrwa w Australii. Powinny odbywać się z większą częstotliwością.

Bardzo dziękuję za przekazane informacje. Z pewnością dodatkowe wykłady pomogły rodzicom w podjęciu decyzji o potrzebie i wartości nauki języka polskiego.

Wszystkie sesje były doskonale przygotowane. Bardzo ciekawe prezentacje, niezwykle przydatne. Jesteśmy bardzo wdzięczni Senatowi Polskiemu za przyznanie środków na ten projekt. Jest to doskonała forma wspierania Polonii – polonijnych nauczycieli, rodziców, dziadków.

Życzyłabym sobie więcej tego typu warsztatów – dotyczących bezpośrednio problemów, z jakimi stykamy się na co dzień.

 

INTERESUJESZ SIĘ PROBLEMATYKĄ DWUJĘZYCZNOŚCI W KONTEKŚCIE EDUKACYJNYM?

CHCESZ ZORGANIZOWAĆ WARSZTATY POŚWIĘCONE TEJ TEMATYCE W SWOIM ŚRODOWISKU? NAPISZ DO NAS!

[email protected]

 

Dr hab. Robert Dębski

adiunkt w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego UJ. Wcześniej pracował na stanowisku Associate Professor na The University of Melbourne (1996-2008). Dyrektor Horwood Language Centre na The University of Melbourne (2004-2008) oraz Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ (2009-2011). Pozyskiwał granty naukowe od takich instytucji jak Consortium for Language Learning and Teaching (USA), Australian Research Council oraz European Commission (Lifelong Learning Programme). Jest wykwalifikowanym logopedą (Master of Speech Pathology, La Trobe University, Australia) i członkiem Speech Pathology Australia (Certified Practising Speech Pathologist). Autor wielu artykułów naukowych oraz autor/redaktor książek (Dwujęzyczność polsko-obca: Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków [z W. Miodunką], Kraków 2016; Dwujęzyczność angielsko-polska w Australii: Języki mniejszościowe w dobie globalizacji i informatyzacji, Kraków 2011; Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia. Transmisja i nauczanie języków mniejszościowych, Kraków 2008; Project-oriented CALL: Implementation and Evaluation, CALL Journal, 2000;  Language learning through social computing, Australian Applied Linguistics Association, 1997. Współautor serii podręczników do nauki czytania dla dzieci dwujęzycznych Czytam, bo lubię!, Kraków 2016. Jego zainteresowania naukowe dotyczą aspektów dwujęzyczności w logopedii, znaczenia nowych technologii komunikacyjnych dla języka polskiego za granicą oraz nauczania języków zorientowanego na działanie z udziałem komputerów.

 

POSŁUCHAJ WYWIADU Z DR HAB. ROBERTEM DĘBSKIM:

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/polish/pl/content/dlaczego-i-jak-powinnismy-uczyc-dzieci-j-polskiego?language=pl

Przeczytaj relację z warsztatów:

http://www.bumerangmedia.com/2016/11/edukacja-dla-dwujezycznosci-warsztaty-z.html