22 października 2016 r. w Children’s Arc Academy w Chicago odbyły się warsztaty dla rodziców i nauczycieli dzieci dwujęzycznych. Warsztaty były prowadzone przez dr Agnieszkę Rabiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestniczyło w nich ponad 40 osób. Program warsztatów obejmował następujące zagadnienia:

MODUŁ PSYCHOLOGICZNO-LOGOPEDYCZNY

 • Dwujęzyczność a rozwój poznawczy i językowy dziecka.
 • Korzyści i wyzwania wynikające z dwujęzyczności.
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy i języka.

MODUŁ INTERKULTUROWY

 • Język polski w USA – perspektywy i zagrożenia.
 • Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów dwujęzycznych.
 • Rodzinna polityka językowa w warunkach emigracyjnych.
 • Nauczanie języka polskiego w szkolnictwie publicznym w USA.

MODUŁ DYDAKTYCZNY

 • Wczesna nauka czytania jako sposób stymulacji umiejętności językowych dziecka.
 • Metody rozwijania świadomości fonologicznej dzieci i nauka czytania przez zabawę.
 • Nauka techniki czytania vs trening czytelniczy i czytanie ze zrozumieniem.
 • Adaptacja tekstów literackich do potrzeb dzieci dwujęzycznych i czytanie poziomowe.

OPINIE UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW:

Ogromną przyjemność sprawiła mi możliwość uczestnictwa w warsztatach – mnóstwo pożytecznych informacji. Dziękuję!

Wszystko było doskonałe! Więcej takich spotkań!

Uważam warsztaty za bardzo korzystne i niezmiernie potrzebne dla rodziców dzieci żyjących w tym kraju.

Szczególnie podoba mi się podkreślanie, jak ważne jest czytanie dla dziecka w bardzo młodym wieku.

Temat warsztatów bardzo ciekawy i bardzo ważny dla rodzin za granicą.

Doskonała organizacja! Cenna inicjatywa! Znakomite przygotowanie wykładowcy!

INTERESUJESZ SIĘ PROBLEMATYKĄ DWUJĘZYCZNOŚCI W KONTEKŚCIE EDUKACYJNYM?

CHCESZ ZORGANIZOWAĆ WARSZTATY POŚWIĘCONE TEJ TEMATYCE W SWOIM ŚRODOWISKU? NAPISZ DO NAS!

[email protected]

 

Dr Agnieszka Rabiej

adiunkt w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego UJ. W swojej pracy badawczej zajmuje się akwizycją języków oraz dydaktyką wielojęzyczności dzieci i dorosłych. Autorka artykułów naukowych z zakresu dydaktyki języka polskiego jako drugiego/obcego dzieci i dorosłych, programów nauczania oraz serii podręczników do nauki JPJ2 (Lubię polski! 2009, 2010, 2011; Program nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego 2012; Programy do nauczania JPJO dla poziomów A1-C2 2011 [współautor]; 40 koncepcji dobrych lekcji 2011 [współred.]; Czytam, bo lubię! 2016 [współautor]). Wykładowca języka i kultury polskiej w Trinity College w Dublinie (2003-2005). Ekspert MEN w pracach nad podstawą programową dla szkół polskich za granicą (2009). Zastępca dyrektora Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ (2012-2014). Sekretarz studiów podyplomowych dla nauczycieli polonijnych w Londynie, prowadzonych przez UJ i PUNO (2012-2014). Kierownik projektu „Edukacja dla dwujęzyczności – system wsparcia przedszkoli polskich za granicą i rodzin polskiego pochodzenia”, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.